Korps Nationale Reserve

Mail Hans!!

( de "oude" NatRes droeg het embleem van de vrije infanterie: NULLI CEDO, ....Ik wijk voor niets! )

Museum Korps Nationale Reserve

Het Korps Nationale Reserve bestaat reeds vanaf 1948, we zetten de traditie voort van de Stads schutterijen (1813), daarna de Vrijwillige Landstorm (1914), later de Bijzonder Vrijwillige Landstorm.

Bezoekadres:Legerplaats Harskamp, Otterloseweg 5, Gebouw 125, 6732 BR Harskamp, tel:0318-454126.

  Officiele NatRes site!!

Officiële KNatRes Site. (Intranet met Password)

Ik werkte als ( nadienend ) Adjudant Onder Officier bij het Korps Nationale Reserve, Koninklijke Landmacht, Host Nation Support, Sea Interface Rotterdam.

Door deze eenheid, zal steun worden verleend bij aanvoer en doorvoor van militaire goederen via Zee en Lucht havens in Nederland.

een en ander in het kader van bewaking, beveiliging en verzorging, en coordinatie met andere Eenheden.

Hiervoor functioneerde ik als ( waarnemend ) Pelotons Commandant, bij het 20e Bataljon , Deltacompagnie, 3e Peloton.

Mijn dienstplicht tijd heb ik vervuld bij de Koninklijke Marine, Mijnendienst Vlissingen squadron 128.

Per 24-05-2004 ben ik met FLO.

KORPS VAANDEL

Korps Vaandel

Onder Officiers Lied.

Onderofficier, ruggegraat van de KL

Professionals, borst vooruit, kin omhoog, goed in ons vel

Moed hoog in het vaandel, zorg voor 't personeel

Trots ben ik, geen opdracht is te veel, leiderschap is ons deel

Klik hier voor de muziek

De Britse oud-premier Sir Winston Churchill roemde de reservist na de Tweede Wereldoorlog in zijn uitspraak “To be a reservist is to be twice a citizen” (“Reservist zijn is tweemaal burger zijn” ): met één been in de burgermaatschappij, met het andere in de krijgsmacht.

  Alerteringsysteem Nederland.
  Defileermars Korps Nationale Reserve.
  Site voor oud medewerkers KL.( Post Actieven )
  Diverse informatie over KNatRes, voor en na de reorganisatie's enz.
  Ontstaan van de NatRes vanuit de Schutterijen.


 

 

 

 

To the family homepage!

Revised: 03-07-2012. Copyright : J.F.J.