Diverse foto's oude Peloton 380 Rotterdam, (Standplaats Van Ghent Kazerne Toepad).

Ik begon eind 1979 in dit Peloton,

Be-ediging in de Lier, ook manschappen moesten begin jaren '80 be-edigd worden ivm de vernieuwde AMAR.

Peloton 380 Rotterdam vierde dit hierna op de van Heutzlokatie in het Westland.

Standplaats van Ghentkazerne Rotterdam.Mijn PC is Ben Vos.Soms invallend als OPC,

samenwerkend met Frans Joosen en Leo Vermeer.Hier samen met Cees Koenen, de plv. Groepscommandant Charlygroep 380 Pel.

 

 

 

Reforger 1987 op IJpenburg, beveiliging (scherp) legering Amerikanen en aanvoer/doorvoer naar Duitsland.

Pel.380 draaide zelfstandig als 2e ring binnen de Luchthaven.

 

 

 

De "oude" NatRes" slingerde altijd heen en weer tussen puur Objectbeveiliging en soms exotische oefeningen.

Hier een In en Exfiltratie oefening in een meer exotisch tijdperk.

 

 

Huizen zuiveren op de Harskamp, Oostdorp.

 

Na de reorganisatie in 1993? naar de Delta compagnie, 3e Peloton, Groepscommandant ALFA.

PC is dan Kees Nikken, later Hans Jansen, daarna werk ik samen met SM Henny den Hartog als wnd PC, en zelf akterend als OPC.

Na vertrek Henny akterend als wnd. PC.

 

Steunverleningen Concoursen door de KL, zoal in Den Haag Westbroekpark en in Lisse.

 

 

 

 

Extra aktiviteiten ten behoeve van Personeelswerving, in de jaren '90 in een combistand met beroepscollega's.Op Beurzen als de FEMINA Rotterdam en de beurs in LEIDEN.

 

 

Via Defensie werd in die tijd ook steun verleend aan bijvoorbeel de City - Pier - City loop den Haag.

 

 

 

 

 

 

Het Korps oefende ook om als "Rampen-bataljons" ingezet te worden.Oefenplaats is Crailo, waar een oefendorp is ingericht.

 

 

 

Er zijn altijd extra zaken als Marsen lopen, Schietwedstijden, Abseilen,enz

 

 

 

 

Steun verlening Varkenspest.(Zeer Jonge Biggen traject), controle aantallen bij werk Dierenartsen, en meerijden op Traject naar AVR Rotterdam.

 

 

 

Organisatie Kinderschieten bij de Compagnie's dag(en).

 

 

 

 

 

 

 

Steunverlening en meedoen aan Schietwedstrijden "Studenten Weerbaarheden". In dit geval aan "Pro Patria" Leiden, de studiestad van onze kinderen.

 

 

 

 

 

 

Ouder en ouder,..... in 1998 stap ik over naar het Host Nation Support, Sea - Air Interface, ost - groep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diverse foto's nieuwe KNatRes, reorganisatie's 1998-2000..

Hoofd dienstploeg, tevens Project officier, Majoor J.H.Godecke.

Hulpverlening vanuit KNatRes, Host Nations Support, tbv.Oefening "Active Improvement". Door de Multi National Division(Central) Airmobile,

HNS is tegenwoordig een aktiviteit in NAT ionale OP eratie's, NATOP's.

Van 14-05-2000 tm 27-05-2000.Hierbij is een "Helpdesk" 24 uur bemand ter assistentie aan de oefening in de ruimste zin.

Dienstploeglid, CSM "E" Compagnie, J.F.Jansma.

In 2001 teken ik op verzoek bij, en dien nu 3 jaar na....


Per 03-07-2001 ben ik bevorderd tot Adjudant Onder Officier, Algemeen.

Bravo - HNS LUHVNDET 20 NatresBat (Schiphol).

In oktober - november 2001 zijn HNS verkenningen uitgevoerd in de havens en vliegvelden.

 

 

 

 

 

 

Hier een verkenning van Schiphol.

 

 

 

 

 

 

 

Per 25-03-2002 heb ik een verplaatsings opdracht gehad van mijn commandant en werk nu bij Alfa - HNS ZHVNDET Rotterdam. (20 Natres Bat.)

 

HNS detachementen werken daar waar nodig, samen met, en voor,  Surface Deployment and Distribution Command.

Haven verkenningen / aktie's in 2003,.............

Per 24-05-2004 heb ik eervol ontslag gekregen, en ben nu met FLO.

USA-NATO Force Protection,


Hans Militairy Homepage!  To the family homepage!

 revised: 22-04-2013. Copyright :JFJ